AKRYLAC ΑΣΤΑΡΙ


AKRYLAC ΑΣΤΑΡΙ
ημιδιάφανο αστάρι για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα

Εξαιρετικής ποιότητας

ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικοί & Εσωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Σοβά , τσιμέντο και σπατουλαριστές επιφάνειες
ΠΡΟΪΌΝ: Τελικό χρώμα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 750ml., 3lt., 10lt.

Πληροφορίες Προϊόντος

Το Akrylac Αστάρι είναι ημιδιάφανο αστάρι για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά , τσιμέντο και σπατουλαριστές επιφάνειες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση , διεισδυτικότητα ,ελαστικότητα και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες επιτυγχάνοντας πολύ καλό δέσιμο του υποστρώματος .Εφαρμόζεται εύκολα και έχει υψηλή απόδοση .Διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό χρώμα. και την εξάπλωση της φλόγας.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Ασταρώστε καλά με Akrylac αστάρι αραιωμένο 300%-400% με νερό.

Καθαρισμός εργαλείων

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα..

Οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής.

Μακριά από παιδιά.
Η επεξεργασία όπως τρίψιμο ,καθαρισμός με φλόγα κ.λπ. βαμμένων επιφανειών ,μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και αναθυμιάσεις.
Γι’ αυτό χρησιμοποιήστε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από παιδιά.
Να μη χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων.
Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Μετά την επαφή με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι, νερό ή κατάλληλο καθαριστικό δέρματος.
Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού.
Διαχειρισθείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ

ΜΗΝ ΕΦΑΡΜOΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C