ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ


Υδρόχρωμα

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΗ: Εσωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Τοίχοι
ΠΡΟΪΌΝ: Τελικό χρώμα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 3lt., 9lt.

Πληροφορίες Προϊόντος

Το ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ της VIOLAC είναι κατάλληλο για ταβάνια, κλιμακοστάσια και γενικά όπου δεν απαιτούνται αντοχές σε πλύσιμο και λέκιασμα

Προετοιμασία επιφάνειας

Σε καινούριες ή μη βαμμένες χωρίς προβλήματα συνοχής επιφάνειες εφαρμόζουμε το πρώτο χέρι αραιώνοντας έως και 5% με νερό και το δεύτερο αναραίωτο. Σε βαμμένες επιφάνειες με προβλήματα συνοχής πρέπει πρώτα να απομακρύνουμε τα σαθρά αντικείμενα με μηχανικά μέσα (τριβεία, ξύσιμο κλπ). Το χρώμα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία 10°C - 35°C.

Οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής.

S2: Μακριά από παιδιά.
S25: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S29: Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο
S51: Χρησιμοποιείστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ

ΜΗΝ ΕΦΑΡΜOΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C